صیصام کپشن اجباری// معرفی میکنم قاتل من//جزئیات قاتل رو کپشن میگم

صیصام کپشن اجباری// معرفی میکنم قاتل من//جزئیات قاتل رو کپشن میگم

صیصام کپشن اجباری// معرفی میکنم قاتل من//جزئیات قاتل رو کپشن میگم

صیصام کپشن اجباری// معرفی میکنم قاتل من//جزئیات قاتل رو کپشن میگم

صیصای من////ببینید اگه من دیگ خبری ا م نبود بدونید توسط پسری به نام جئون فا*ینگ به قتل رسیدم. موهاش بلونده وفتی راه میره موهاش پرواز میکنه////خخخ میره هوا گوشواره های س ک س ی میندازه لباسای ودف میپوشه ..بقیشم خودتون بهش پی میبرید/// …… با این جزئیات میتونید راحت گیرش بندازید و تحویلش بدید به پلیس بین المللی…… اجی زهرا…..تو نذار خونم پایمال شه…باشه؟ دیه منم از اون پسره ی **** بگیر بده مامان بابام…خخخخخ

بی,تی,اس

دیدگاه خود را بگذارید