ساز و آواز نوا ، محسن کرامتی ، پویا رایی

ساز و آواز نوا ، محسن کرامتی ، پویا رایی

ساز و آواز نوا ، محسن کرامتی ، پویا رایی

ساز و آواز نوا ، از آلبوم «این شرح ب نهایت» به آهنگسازی مریم تژده آواز: محسن کرامتی سنتور: پویا سرایی T.me/pouyasaraei

موسیقی سنتی,موسیقی اصیل,موسیقی ایران ,سنتور,تار

دیدگاه خود را بگذارید