آهنگ عاشقانه بی تو دوباره

آهنگ عاشقانه بی تو دوباره

آهنگ عاشقانه بی تو دوباره

آهنگ عاشقانه بی تو دوباره

بی تو؛ دوباره عاشق نمیشم من با نفسها ؛ دیوونه میشم می خوام؛ دوباره دورت بگردم مثلِ تو؛ دیگه پیدا نکردم حرف تو باشه؛ حرفی ندارم خوبه دوباره؛ هستی کنارم دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه! بی تو؛ دوباره عاشق نمیشم من با نفسهات؛ دیوونه میشم شعر : مجید صالحی می خوام؛ دوباره دورت بگردم مثلِ تو؛ دیگه پیدا نکردم حرف تو باشه؛ حرفی ندارم خوبه دوباره؛ هستی کنارم دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه! دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه بی تو؛ دوباره عاشق نمیشم من با نفسهات؛ دیوونه میشم می خوام؛ دوباره دورت بگردم مثلِ تو؛ دیگه پیدا نکردم حرف تو باشه؛ حرفی ندارم خوبه دوباره؛ هستی کنارم دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه! بی تو؛ دوباره عاشق نمیشم من با نفسهات؛ دیوونه میشم می خوام؛ دوباره دورت بگردم مثلِ تو؛ دیگه پیدا نکردم ملودی و تنطیم قطعه : مصطفی مومنی حرف تو باشه؛ حرفی ندارم خوبه دوباره؛ هستی کنارم دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه! دوسِت دارم؛ جمله ای شیرینه، تو که میگی به دلم می شینه دوسِت دارم تو رو بی اندازه؛ دلم به دوست داشتنِ تو می نازه! . . . هیچ کسی دوسم نداره ولی من همتون رو دوست دارم تقدیم به همه دخترو پسرای ایران زمین خودم میدونم کسی دوسم نداره ولی من از ته قلبم دوستون دارم همتون رو میبخشم چون فقط یه دوست برام مونده………. شاید برم …….. پس بدونید همتون رو دوست دارم

دوستون دارم,آهویی دارم خوشگله,اینجور دوستت دارم,دارم میرم,دوست دارم

دیدگاه خود را بگذارید