افشین آذری جان جان Afshin Azari – Ca Can

افشین آذری جان جان Afshin Azari – Ca Can

افشین آذری جان جان Afshin Azari – Ca Can

متن آهنگ ترکی آذری از افشین آذری همر ه با ترجمه فارسی گُوزلَرینین قاراسی یاندِریب یاندِریب مَنی (سیاهی چشمانش سوزونده منو سوزونده) یاندِریب مَنی (منو سوزونده) بو اُورَگیم یاراسی آی یاندِریب یاندِریب مَنی (این زخم دلم آی سوزونده منو سوزونده) یاندِریب مَنی (منو سوزونده) جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم (جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم) جان جان دِ گُورُوم نِیَه نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم (جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟) جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم (جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم) جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم (جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟) سَنین عِشقین نَفَسدی مَنَه بیر عُمرَ بَسدی (عشق تو نفسه برای یک عمر من بسه ) اینانمُرسان اَلین گُوی قَلبیم اُوسدَه گُر نَ سَسدی (اگر باور نمیکنی دستت رو بذار روی قلبم ببین صدای چیه ) سَنین عِشقین نَفَسدی مَنَه بیر عُمرَ بَسدی (عشق تو نفسه برای یک عمر من بسه ) اینانمُرسان اَلین گُوی قَلبیم اُوسدَه گُر نَ سَسدی (اگر باور نمیکنی دستت رو بذار روی قلبم ببین صدای چیه ) مَنیم عشقیمدَ سَن سَن مَنیم عَمرَمدَه سَن سَن عشق من تویی تو عمر من تویی تو مَنیم جانیم دا سَن سَن آی سَنین قوربان اُلَم جان من تویی تو آی قربان تو بشوم مَنیم عشقیمدَ سَن سَن مَنیم عَمرَمدَه سَن سَن عشق من تویی تو عمر من تویی تو مَنیم جانیم دا سَن سَن آی سَنین قوربان اُلَم جان من تویی تو آی قربان تو بشوم جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم (جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم) جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم (جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟) جان جان دِ گُورُوم نِیَه مَن سَنی چوخ سِومیشَم (جان جان بگو ببینم چرا من تورو خیلی دوست دارم) جان جان دِ گُورُوم نَقَدَر قَلبینَه گِتمیشَم (جان جان بگو ببینم چقدر وارد قلب تو شدم؟) آهنگ های عاشقانه آهنگ ترکی و آذری موزیک های ایرانی شاد و غمگین

اهنگ شاد,افشین آذری,موزیک,اهنگ های ت کی و آذری,موزیک عاشقانه

دیدگاه خود را بگذارید