گورانی ماموستا آوات بوکانی

گورانی ماموستا آوات بوکانی

گورانی ماموستا آوات بوکانی

گورانی ماموستا آوات بوکانی

پەیجی رەسمی مامۆستا ئاوات بوکانی،تکا ە هاوکاریمان بکەن و گۆرانی خۆشەکانی مامۆستا لەرە ببینن.

کورد,music کورد,اقلیم کوردستان,خوانن ه کورد,آوات بوکانی جدید

دیدگاه خود را بگذارید