قدر هم رو بدونیم تا زنده هستیم دکلمه ای از حسین هاشمی

قدر هم رو بدونیم تا زنده هستیم دکلمه ای از حسین هاشمی

قدر هم رو بدونیم تا زنده هستیم دکلمه ای از حسین هاشمی

تا زنده هستیم باید قدر هم دیگه رو بد نیم… حسین هاشمی

قدر,دلتنگی,دوست داشتن,عشق,محبت

دیدگاه خود را بگذارید