پرطرفدارترین سکانس تو درم را بزن

پرطرفدارترین سکانس تو درم را بزن

پرطرفدارترین سکانس تو درم را بزن

پرطرفدارترین سکانس تو درم را بزن

سني اولدوزلارا اوخشاديرام . اونلار ق ر چکيجي و گوزه لسن .آمما آرانيزدا تک بير فرق وار :اونلار ميليون لارجا سن ايسه بير دنه سن…. ترجمه فارسي : من تو رو شبيه ستاره ها ميدونم،چون به اندازه اونا زيبا هستي.ولي يه فرقي بين تو و اونا هست که : ستاره ها چند هزار تا هستن اما تو يه دونه اي عزيزم . . . . . . . در زندگي فقط يکي مثل تو وجود دارد ….. تو به معناي عشق و حيات و زندگي برام هستي و خواهي بود با تمام وجودم seviyorum دوســـــــــــــــــــت دارمـــــــ سني اولدوزلارا اوخشاديرام . اونلار قدر چکيجي و گوزه لسن .آمما آرانيزدا تک بير فرق وار :اونلار ميليون لارجا سن ايسه بير دنه سن…. ترجمه فارسي : من تو رو شبيه ستاره ها ميدونم،چون به اندازه اونا زيبا هستي.ولي يه فرقي بين تو و اونا هست که : ستاره ها چند هزار تا هستن اما تو يه دونه اي عزيزم . . . . . . . در زندگي فقط يکي مثل تو وجود دارد ….. تو به معناي عشق و حيات و زندگي برام هستي و خواهي بود با تمام وجودم seviyorum دوســـــــــــــــــــت دارمــــــ

خشونت , سریال ترکی,تو درم را بزن ,ها ده و کرم

دیدگاه خود را بگذارید