اهنگ مقدمه تصنیف آمان

اهنگ مقدمه تصنیف آمان

اهنگ مقدمه تصنیف آمان

اهنگ مقدمه تصنیف آمان

سنتور نوازی اهنگ مقدمه تصنیف آمان سل م دوستان.در کانال ۵ کتاب سنتور از مقدمه تا پیشرفته نواخته می شود.

اهنگ,موسیقی,سنتور,نوازندگی,موسیقی ای انی

دیدگاه خود را بگذارید