وقتی میگم BTS حرفه‌ای هستن از چی حرف یزنم؟؟؟

وقتی میگم BTS حرفه‌ای هستن از چی حرف یزنم؟؟؟

وقتی میگم BTS حرفه‌ای هستن از چی حرف یزنم؟؟؟

وقتی میگم BTS حرفه‌ای هستن از چی حرف یزنم؟؟؟

یعنی ببینید که وسط کنسرت چندبار میکر فون‌شون رو جا به جا کردن؟ بعد میگین اونا حرفه‌ای نیستن؟

BTS,Kpop,Army,کنسرت BTS,اجرای زنده

دیدگاه خود را بگذارید