مامۆستا آوات بوکانی.فول تۆنی بەرز

مامۆستا آوات بوکانی.فول تۆنی بەرز

مامۆستا آوات بوکانی.فول تۆنی بەرز

مامۆستا آوات بوکانی.فول تۆنی بەرز

پەیجی رەسمی مامۆستا ئاوات بۆکانی

بوکان,آوات بوکانی,کوردی,آهنگ کوردی,آ نگ کوردی شاد

دیدگاه خود را بگذارید