طلیعه بره من رفتم( گپ)

طلیعه بره من رفتم( گپ)

طلیعه بره من رفتم( گپ)

طلیعه بره من رفتم( گپ)

طلیعه نرووووووووووو بری منم میرم دنی م بدون تو هیچه هیچ بری دیگه نمیتونم عاشق کسی شم بری حالم که بده بدتر نکن. کی ناراحتت کردهطلیعه بری من میمیرم طلیعه اجی هات بهت نیاز دارن طلیعه خودت میدونی من برای تو همه کار میکنم که بخندی هرکس ناراحتت کرده ولش کنتو یه کلاس پنجمی هستی نباید ناراحت باشتنها کسی که حالم خوب میکنه تویگریه نکن. نرووووووووووو بری من میرم دنیام بدون تو هیچه هیچ و( تمام ) دنبال =دنبال

دنبال دنبال,دنبال کردن,دنبال کن

دیدگاه خود را بگذارید