کمانچه قطعه فریبا استاد فرامرز پایور

کمانچه قطعه فریبا استاد فرامرز پایور

کمانچه قطعه فریبا استاد فرامرز پایور

کمانچه قطعه فریبا استاد فرامرز پایور تنظیم و اجرای کمانچه: علیرضا عباسی

کمانچه , کمانچه نوازی , فرامرز پایور , سنتور , آواز دشتی

دیدگاه خود را بگذارید