تو ای مانده در دامِ جهل و غرور

تو ای مانده در دامِ جهل و غرور

تو ای مانده در دامِ جهل و غرور

تو ای مانده در دامِ جهل و غرور

یک شاخه گل شماره ۱۱۸، تصنیف ” تو ای انده در دامِ جهل و غرور ” در چهارگاه، با همکاری خانم عهدیه و آقای احمد عبادی، ترانه سرا: رحیم معینی کرمانشاهی، اشعار متن برنامه: سلمان ساوجی، گوینده: روشنک، از آرشیو صفحه های گرام محمد شریف فیشوری

تو ای مانده در دامِ جهل و غرور ,عهدی ,احمد عبادی,معینی کرمانشاهی,چهارگاه

دیدگاه خود را بگذارید