اجرای فوق العاده ی زنده یاد محمدرضا جریان در تلویزیون تاجیکستان

اجرای فوق العاده ی زنده یاد محمدرضا جریان در تلویزیون تاجیکستان

اجرای فوق العاده ی زنده یاد محمدرضا جریان در تلویزیون تاجیکستان

روحت شاد

شجریان,استاد محمد رضا شجریان,محمد رض شجریان,آهنگ سنتی,تاجیکستان

دیدگاه خود را بگذارید