کلیپ مهراب… خودکسی مرگ قشنگیست که هش دل بستم

کلیپ مهراب… خودکسی مرگ قشنگیست که هش دل بستم

کلیپ مهراب… خودکسی مرگ قشنگیست که هش دل بستم

کلیپ مهراب… خودکسی مرگ قشنگیست که هش دل بستم

ممنون از لایک و فالوتون

اهنگ مهراب,اهنگ,اهنگ غمگین,مهراب,مهر ب خسته صدا

دیدگاه خود را بگذارید