اجرای نیمه نهایی مجید معظمی

اجرای نیمه نهایی مجید معظمی

اجرای نیمه نهایی مجید معظمی

پسری ۱۳سال که روبه۱۴سالگی میرود وچند روز دیگر به۱۴ سالگی میرسد.نام او مجید است و فامیلش معظمی است.اوشرکت کننده عصر جدید بود که تا مرحله نیمه نهایی آمد ومتاسفانه حذف شد او بسیار با استعداد است.

موسیقی,مجید معظمی,نوجوان روبه ۱۴ سال

دیدگاه خود را بگذارید