تا وقتــی پول نداری نباید عاشق بشــی . . . ..

تا وقتــی پول نداری نباید عاشق بشــی . . . ..

تا وقتــی پول نداری نباید عاشق بشــی . . . ..

تا وقتــی پول نداری نباید عاشق بشــی . . . ..

دلنوشته,دلنوشته زیبا,دلنوشته عاشقانه دلنوشته غمگین,دلنوشته های غمگین

دیدگاه خود را بگذارید