اهنگ بختیاری مریم گل ناز دارم از علی خشت زر

اهنگ بختیاری مریم گل ناز دارم از علی خشت زر

اهنگ بختیاری مریم گل ناز دارم از علی خشت زر

اهنگ بختیاری مریم گل ناز دارم از علی خشت زر

لری,آهنگ لری,آهنگ لری بختیاری,اهنگ ل ی,طنز لری

دیدگاه خود را بگذارید