دلت که شکست سرت رو بگیر بالا یادت با ه دل شکسته خدایی داره.‌

دلت که شکست سرت رو بگیر بالا یادت با ه دل شکسته خدایی داره.‌

دلت که شکست سرت رو بگیر بالا یادت با ه دل شکسته خدایی داره.‌

دلت که شکست سرت رو بگیر بالا یادت با ه دل شکسته خدایی داره.‌

تکست,دلشکسته,دلشکسته و غمگین,سمت خدا یاد خدا

دیدگاه خود را بگذارید