معرفی ترانه هایی از آقایان عباسی،صاد ی،بمانی،فرخ و اشرف زاده – شیراز

معرفی ترانه هایی از آقایان عباسی،صاد ی،بمانی،فرخ و اشرف زاده – شیراز

معرفی ترانه هایی از آقایان عباسی،صاد ی،بمانی،فرخ و اشرف زاده – شیراز

در نیوار کاست اینهفته برنامه خوشا شی از چند ترانه دیگه به شما معرفی میشه.

موسیقی,ترانه های زیبا,خوشا شیراز,شبک فارس

دیدگاه خود را بگذارید