نوازندگی سه تاراستاد حسام مهبودی’hesam mahbudi

نوازندگی سه تاراستاد حسام مهبودی’hesam mahbudi

نوازندگی سه تاراستاد حسام مهبودی’hesam mahbudi

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ در بازدید از عمارت نارنجستان قوام در قسمت موزه و صنایع دستی’ به طور اتفاقی با استاد آشنا شدم’انسانی شریف و بسیار مثبتی’بودند که جواهر سازی چیره دست هستند”و بعد از دیدن علاقه بنده به سه تار’اندکی با ستار ایشان نواختم’و ازشون خواهش کردم قطعه ای را به یادگار برای بنده بزنند’امیدوارم برای علاقه مندان به سه تار مفید باشه”’با تشکر از استاد بهزاد انصاری که دریچه موسیقی ایرانی را با سه تار برای بنده باز کردند’ سه تار,حسام مهبودی,جواهر ساز,,,استاد بهزاد انصاری در بازدید از عمارت نارنجستان قوام در قسمت موزه و صنایع دستی’ به طور اتفاقی با استاد آشنا شدم’انسانی شریف و بسیار مثبتی’بودند که جواهر سازی چیره دست هستند”و بعد از دیدن علاقه بنده به سه تار’اندکی با ستار ایشان نواختم’و ازشون خواهش کردم قطعه ای را به یادگار برای بنده بزنند’امیدوارم برای علاقه مندان به سه تار مفید باشه”’با تشکر از استاد بهزاد انصاری که دریچه موسیقی ایرانی را با سه تار برای بنده باز کردند’

دیدگاه خود را بگذارید