وقتی توی کنسرت جیمین لگد زد به دست جیهوپ

وقتی توی کنسرت جیمین لگد زد به دست جیهوپ

وقتی توی کنسرت جیمین لگد زد به دست جیهوپ

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ پچم دردش گرفت الهی اگه خشتون اومد لایک و فالو کنید ( اگه بازدیدا بیشتر بشه بیشتر میزارم ) کپی ممنوع!! دست هوپی,کنسرت,کپی ممنوع,BTSARMY,ارمی ها بازدید ویدیو ها,ارمی ها بازدیدا از ۴۰ به بالا کنید لطفا پچم دردش گرفت الهی اگه خشتون اومد لایک و فالو کنید ( اگه بازدیدا بیشتر بشه بیشتر میزارم ) کپی ممنوع!!

دیدگاه خود را بگذارید