قدر خودت را بدان خودت را سفت بچسب ….گران باش…..

قدر خودت را بدان خودت را سفت بچسب ….گران باش…..

قدر خودت را بدان خودت را سفت بچسب ….گران باش…..

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ قدر خودت را بدان خودت را سفت بچسب ….گران باش….. جملات آموزنده,جملات تاکیدی,جملات زیبا,جملات مثبت,جملات ناب قدر خودت را بدان خودت را سفت بچسب ….گران باش…..

دیدگاه خود را بگذارید