اهنگ سکینه با صدا و دوتارنوازی استاد زنبیلباف

اهنگ سکینه با صدا و دوتارنوازی استاد زنبیلباف

اهنگ سکینه با صدا و دوتارنوازی استاد زنبیلباف

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ {سکینه}با صدا و دوتارنوازی استاد نعمت زنبیلباف در…..تابستان۱۳۸۳_چناران روستای مزنگ مجلس نعمت پهلوانغزل خوانی زیبا{رویک ژمال ورکتم} از …..#روبیکاhttps://rubika.ir/kormanjankhorasan#اینستا Instagram.com/kormanjankhorasan#کانال_رسمی_کرمانجان_خراسان https://t.me/kormangankhorasan زنبیلباف,کرمانج,رقص کرمانجی,آهنگ شاد عروسی رقص,کرمانجی {سکینه}با صدا و دوتارنوازی استاد نعمت زنبیلباف در…..تابستان۱۳۸۳_چناران روستای مزنگ مجلس نعمت پهلوانغزل خوانی زیبا{رویک ژمال ورکتم} از …..#روبیکاhttps://rubika.ir/kormanjankhorasan#اینستا Instagram.com/kormanjankhorasan#کانال_رسمی_کرمانجان_خراسان https://t.me/kormangankhorasan

دیدگاه خود را بگذارید