شعر عیدی اونق در مراسم مختوم قلی درباره سیل ترکمن صحرا، آق توقای

شعر عیدی اونق در مراسم مختوم قلی درباره سیل ترکمن صحرا، آق توقای

شعر عیدی اونق در مراسم مختوم قلی درباره سیل ترکمن صحرا، آق توقای

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ مراسم مختومقلی فراغی (چادر بندر ترکمن) سخنرانی,سیل گلستان,ترکمن,آهنگ ترکمنی,ترکمنصحرا مراسم مختومقلی فراغی (چادر بندر ترکمن)

دیدگاه خود را بگذارید