عود | واریاسیونی بر اساس جملات جلیل شهناز | دستگاه شور | اشکان بابایی

عود | واریاسیونی بر اساس جملات جلیل شهناز | دستگاه شور | اشکان بابایی

عود | واریاسیونی بر اساس جملات جلیل شهناز | دستگاه شور | اشکان بابایی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ واریاسیونی بر اساس نواخته های استاد جلیل شهناز در دستگاه شور You can follow me on social media Instagram: https://www.instagram.com/lagmooj Telegram: https://t.me/lagmooj Soundcloud: https://www.soundcloud.com/lagmooj other: https://linkbio.ir/lagmooj عود ,تکنوازی عود,جلیل شهناز,تار,اشکان بابایی واریاسیونی بر اساس نواخته های استاد جلیل شهناز در دستگاه شور You can follow me on social media Instagram: https://www.instagram.com/lagmooj Telegram: https://t.me/lagmooj Soundcloud: https://www.soundcloud.com/lagmooj other: https://linkbio.ir/lagmooj

دیدگاه خود را بگذارید