اجرای موسیقی برای کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی …

اجرای موسیقی برای کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی …

اجرای موسیقی برای کودکان بیمارستان قلب شهید رجایی …

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ امروز واقعا جمعه عجیبی بود برامحدود چند سال قبل با دوستی آشنا شدم که حامی کودکان کار بود از طریق یک دوست دیگه م شنیدم که خیلی کمک میکنه و همیشه داره براشون از جون دل مایه میذاره بهشون موسیقی یاد میده و کلی کمک های دیگهبا کمیل جان آشنا شدم و دوست شدیم خلاصه باهام تماس گرفت که امروز بریم برای بچه های بیمارستان قلب شهید رجایی اجرایی داشته باشیم‌ و اتاق به اتاق بریم ساز بزنیم تا دقایقی از این دوران زندگیشون دور بشن و رفتیم باور نمیکنید بهترین سن ها این لذت و حال خوب رو برام‌ نداشته و تشکر میکنم از تمامی دوستان دیگری که امروز باهامون بودن و این حال خوب و با هم‌ تجربه کردیم حمیدرضا آفریده / نوازنده کمانچه پنج سیمبا آرزوی سلامتی و بهبودیڪـامـل برای تمـامی فرشـتـه های عزیزمون تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمانچه,قلب,موسیقی,لبخند امروز واقعا جمعه عجیبی بود برامحدود چند سال قبل با دوستی آشنا شدم که حامی کودکان کار بود از طریق یک دوست دیگه م شنیدم که خیلی کمک میکنه و همیشه داره براشون از جون دل مایه میذاره بهشون موسیقی یاد میده و کلی کمک های دیگهبا کمیل جان آشنا شدم و دوست شدیم خلاصه باهام تماس گرفت که امروز بریم برای بچه های بیمارستان قلب شهید رجایی اجرایی داشته باشیم‌ و اتاق به اتاق بریم ساز بزنیم تا دقایقی از این دوران زندگیشون دور بشن و رفتیم باور نمیکنید بهترین سن ها این لذت و حال خوب رو برام‌ نداشته و تشکر میکنم از تمامی دوستان دیگری که امروز باهامون بودن و این حال خوب و با هم‌ تجربه کردیم حمیدرضا آفریده / نوازنده کمانچه پنج سیمبا آرزوی سلامتی و بهبودیڪـامـل برای تمـامی فرشـتـه های عزیزمون تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دیدگاه خود را بگذارید