چند روزه کلیپ از جونگ کوک براتون نذاشتم نه؟^_^(توضیحات در حد مرگ مهم)

چند روزه کلیپ از جونگ کوک براتون نذاشتم نه؟^_^(توضیحات در حد مرگ مهم)

چند روزه کلیپ از جونگ کوک براتون نذاشتم نه؟^_^(توضیحات در حد مرگ مهم)

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ چند روزه کلیپ از جونگ کوک که ساخت خودم بوده رو براتون نگذاشتم نه؟ پس بیاید نگاه کنید و لایک و نظر هم بدید و چرا از همه ی کلیپ هام کپی میکنید من فقط بهتون گفتم که کپی کنید ولی اول از من اجازه بگیرید نمیگم اجازه نمیدم اجازه میدم ولی دیگه از کجا میدونید که کدوم و اجازه میدم کپی کنید؟پس اول ازم اجازه بگیرید^_^ این ویدیو هم کپی ممنوعه بدون اجازه کپی نکنید چند روزه کلیپ از جونگ کوک که ساخت خودم بوده رو براتون نگذاشتم نه؟ پس بیاید نگاه کنید و لایک و نظر هم بدید و چرا از همه ی کلیپ هام کپی میکنید من فقط بهتون گفتم که کپی کنید ولی اول از من اجازه بگیرید نمیگم اجازه نمیدم اجازه میدم ولی دیگه از کجا میدونید که کدوم و اجازه میدم کپی کنید؟پس اول ازم اجازه بگیرید^_^ این ویدیو هم کپی ممنوعه

دیدگاه خود را بگذارید