کلاس‌های ارف حضوری ترم بهار ۱۴۰۰ #آموزشگاه_موسیقى_پارس

کلاس‌های ارف حضوری ترم بهار ۱۴۰۰ #آموزشگاه_موسیقى_پارس

کلاس‌های ارف حضوری ترم بهار ۱۴۰۰ #آموزشگاه_موسیقى_پارس

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آموزشگاه موسیقی پارس به استقبال ترم بهار می‌رود و خود را آماده می‌ساز تا با توانی مضاعف و درخور توجه و نیز توشه‌ای انبوه از تجربه یک‌سال شرایط ویژه، مرحمی باشد برای هنرجویان و اهالی موسیقی. ما با اجرای کامل مقررات بهداشتی و نظارت دقیق براجرای آن، همواره آماده ایجاد فضایی امن، سازنده و مجهز برای آموزش به یکایک هنرجویان و دوستداران موسیقی هستیم. ‌با اتکا به روشهای نوین آموزشی و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزاری کلاس‌ها در فضای‌های بزرگ استریل شده با دستگاه اشعه فتوالکترونیک استفاده از سیستم ضدعفونی کننده کاتالیزه سدیم غیرالکلی در ورودی آموزشگاه ظرفیت هنرجویان کلاس ۶ نفر اطلاعات بیشتر و ثبت نام :‌ ۰۲۱۸۸۰۴۵۶۸۱ ارف,موسیقی کودک,بلز,آموزشگاه موسیقی,آموزشگاه موسیقی پارس آموزشگاه موسیقی پارس به استقبال ترم بهار می‌رود و خود را آماده می‌ساز تا با توانی مضاعف و درخور توجه و نیز توشه‌ای انبوه از تجربه یک‌سال شرایط ویژه، مرحمی باشد برای هنرجویان و اهالی موسیقی. ما با اجرای کامل مقررات بهداشتی و نظارت دقیق براجرای آن، همواره آماده ایجاد فضایی امن، سازنده و مجهز برای آموزش به یکایک هنرجویان و دوستداران موسیقی هستیم. ‌با اتکا به روشهای نوین آموزشی و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزاری کلاس‌ها در فضای‌های بزرگ استریل شده با دستگاه اشعه فتوالکترونیک استفاده از سیستم ضدعفونی کننده کاتالیزه سدیم غیرالکلی در ورودی آموزشگاه ظرفیت هنرجویان کلاس ۶ نفر اطلاعات بیشتر و ثبت نام :‌ ۰۲۱۸۸۰۴۵۶۸۱

دیدگاه خود را بگذارید