آهنگ شاد آذری توسط گروه موزیک تک ستاره خطبه سرا

آهنگ شاد آذری توسط گروه موزیک تک ستاره خطبه سرا

آهنگ شاد آذری توسط گروه موزیک تک ستاره خطبه سرا

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ گروه موزیک تک ستاره خطبه سرا خوانند : علی تبریکی : ۰۹۱۱ ۹۸۵ ۸۶۵۴ نوازنده کیبرد:عسگر آقاجانی : ۰۹۱۱ ۱۸۵ ۹۳۶۳ نوازنده باغلاما و تار و گیتار : مصطفی پیشقدم : ۰۹۱۱ ۵۰۵ ۲۱۷۶ موزیک , شاد آذری , باغلاما گروه موزیک تک ستاره خطبه سرا خوانند : علی تبریکی : ۰۹۱۱ ۹۸۵ ۸۶۵۴ نوازنده کیبرد:عسگر آقاجانی : ۰۹۱۱ ۱۸۵ ۹۳۶۳ نوازنده باغلاما و تار و گیتار : مصطفی پیشقدم : ۰۹۱۱ ۵۰۵ ۲۱۷۶

دیدگاه خود را بگذارید