استاپ موشن سفر به مشهد کاری از سارا خاموشی-ریحانه جعفرزاده-فاطمه سیفیان

استاپ موشن سفر به مشهد کاری از سارا خاموشی-ریحانه جعفرزاده-فاطمه سیفیان

استاپ موشن سفر به مشهد کاری از سارا خاموشی-ریحانه جعفرزاده-فاطمه سیفیان

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ با طرح موضوع اخلاق اسلامی در کلاس ، بچّه های کلاس ششم مهرتابان آیه گرافی هایی را در این زمینه دیدند و به نظرشان رسید خوب است برای رساندن پیام های اخلاقی قرآنی به دیگران می توانند اقدام کنند و با زبان تصویر در اشائه ی این فرهنگ اصیل مثمر ثمر باشند. مدرسه,مهرتابان,اخلاق,مشهد,استاپ موشن لگو,اسلام,قرآن با طرح موضوع اخلاق اسلامی در کلاس ، بچّه های کلاس ششم مهرتابان آیه گرافی هایی را در این زمینه دیدند و به نظرشان رسید خوب است برای رساندن پیام های اخلاقی قرآنی به دیگران می توانند اقدام کنند و با زبان تصویر در اشائه ی این فرهنگ اصیل مثمر ثمر باشند.

دیدگاه خود را بگذارید