ترانه آذری ساری گلین به صورت کامل_مهسا حیدری_مرتضی حیدری

ترانه آذری ساری گلین به صورت کامل_مهسا حیدری_مرتضی حیدری

ترانه آذری ساری گلین به صورت کامل_مهسا حیدری_مرتضی حیدری

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آواز:مهسا حیدری نوازنده دایره :مرتضی حیدری پ.ن:ضبط شده بر روی کمانچه نوازیه امامیار حسن اف موسیقی سنتی , مرتضی حیدری دف , مهساحیدری آواز:مهسا حیدری نوازنده دایره :مرتضی حیدری پ.ن:ضبط شده بر روی کمانچه نوازیه امامیار حسن اف

دیدگاه خود را بگذارید