آهنگ ترکی خراسانی شاد شاد شاد.رسول محمدیان

آهنگ ترکی خراسانی شاد شاد شاد.رسول محمدیان

آهنگ ترکی خراسانی شاد شاد شاد.رسول محمدیان

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آهنگ ترکی دایی قیزی(دختر دایی)توسط هنرمند و خواننده محبوب و خوش ذوق ترک خراسان آقای رسول محمدیان در روستای قلعه صوفیان شهرستان بجنورد در خراسان شمالی در جشن ختنه سوری خوتنده شده است.من این آهنگ را به استاد مهندس اسماعیل سالاریان و به تمام ترکان ایران تقدیم میکنم.اصل فیلم نیم ساعت است ولی با نرم افزار اسپلیتور ۲ دقیقه ای برش می خورد.دوستان اگر نرم افزار بهتری سراغ دارید بفرمایید.یاشاسین تورک میللت آهنگ ترکی خراسانی , دایی قیزی , رسول محمدیان , آهنگ ترکی دایی قیزی(دختر دایی)توسط هنرمند و خواننده محبوب و خوش ذوق ترک خراسان آقای رسول محمدیان در روستای قلعه صوفیان شهرستان بجنورد در خراسان شمالی در جشن ختنه سوری خوتنده شده است.من این آهنگ را به استاد مهندس اسماعیل سالاریان و به تمام ترکان ایران تقدیم میکنم.اصل فیلم نیم ساعت است ولی با نرم افزار اسپلیتور ۲ دقیقه ای برش می خورد.دوستان اگر نرم افزار بهتری سراغ دارید بفرمایید.یاشاسین تورک میللت

دیدگاه خود را بگذارید