تصنیف شیدایی- دستگاه دشتی- آلبوم آستان جانان نت آهنگ

تصنیف شیدایی- دستگاه دشتی- آلبوم آستان جانان نت آهنگ

تصنیف شیدایی- دستگاه دشتی- آلبوم آستان جانان نت آهنگ

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ تصنیف دشتی شعر: گزیده ابیات از دو غزل حافظ آهنگ: پرویز مشکاتیان آلبوم: آستان جانان در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آیینه صافی است غباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی برای دریافت نت این آهنگ به سایت نت دونی مراجعه کنید شجریان,نت اهنگ,شیدایی,۱۳۶۴,جانان,,آستان,آلبوم,دشتی تصنیف دشتی شعر: گزیده ابیات از دو غزل حافظ آهنگ: پرویز مشکاتیان آلبوم: آستان جانان در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی دل که آیینه صافی است غباری دارد از خدا می طلبم صحبت روشن رایی شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی برای دریافت نت این آهنگ به سایت نت دونی مراجعه کنید

دیدگاه خود را بگذارید