ی دخدر اذری ام، انتقامجو! خودخواه! کپ..

ی دخدر اذری ام، انتقامجو! خودخواه! کپ..

ی دخدر اذری ام، انتقامجو! خودخواه! کپ..

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ ی دخدر اذری ام پ برو کنار! حواست ب تیغ عام باشع عاااا هرکی تیغ دارع اما مح تیغ عام از همه بیشتر و ممکنه برع تو بدنت و زخمی شی! :/ انتقامجو ام! ملکع سیاه ام! جادوگر سیاه ام! مراقب باش جادو نشی! 🙂 مهربونم اما سادع نیسم! :/ اذریا دس دس! ….. ,. ,.. ی دخدر اذری ام پ برو کنار! حواست ب تیغ عام باشع عاااا هرکی تیغ دارع اما مح تیغ عام از همه بیشتر و ممکنه برع تو بدنت و زخمی شی! :/ انتقامجو ام! ملکع سیاه ام! جادوگر سیاه ام! مراقب باش جادو نشی! 🙂 مهربونم اما سادع نیسم! :/ اذریا دس دس!

دیدگاه خود را بگذارید