ترانه زیبا و قدیمی آذری رویا کجلا – سیزه سلام گتیرمیشم

ترانه زیبا و قدیمی آذری رویا کجلا – سیزه سلام گتیرمیشم

ترانه زیبا و قدیمی آذری رویا کجلا – سیزه سلام گتیرمیشم

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ این ترانه به غیر از معروف بودن و یاد آوری خاطرات قدیمی برای ما به زیبایی با کیبورد که احتمالا کیبورد هاموند بوده اجرا شده است صدا سازی و ریتم آن نسبت به زمان اجرا تقریبا دهه شصت بسیار زیبا می باشد. ترانه به فارسی: از چشمه های آب سرد و از ترکه های دارای برگ سبز و از گونه های به رنگ لاله و از لب هایی که از آنها عسل جاری است، از درناهایی که بسان قطار صف کشیده و پرواز می کنند و از مرغابی های نری که سرهایشان سبز رنگ است، از دیار آذربایجان، از نگار همسر کوراوغلو قهرمان برای شما سلام آورده ام. ترانه زیبا رویا کجلا خو,رانه زیبا و قدیمی رویا,سیزه سلام گتیرمیشم,Size selam size selam g,,ترانه زیبا رویا کجلا خواننده قدیمی آذری,رانه زیبا و قدیمی رویا کجلا,Size selam size selam getirmişem این ترانه به غیر از معروف بودن و یاد آوری خاطرات قدیمی برای ما به زیبایی با کیبورد که احتمالا کیبورد هاموند بوده اجرا شده است صدا سازی و ریتم آن نسبت به زمان اجرا تقریبا دهه شصت بسیار زیبا می باشد. ترانه به فارسی: از چشمه های آب سرد و از ترکه های دارای برگ سبز و از گونه های به رنگ لاله و از لب هایی که از آنها عسل جاری است، از درناهایی که بسان قطار صف کشیده و پرواز می کنند و از مرغابی های نری که سرهایشان سبز رنگ است، از دیار آذربایجان، از نگار همسر کوراوغلو قهرمان برای شما سلام آورده ام.

دیدگاه خود را بگذارید