موزیک آذری روز پدر با صدای جواد نوعی

موزیک آذری روز پدر با صدای جواد نوعی

موزیک آذری روز پدر با صدای جواد نوعی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ این موزیک آذری به مناسبت روز پدر به درخواست موسسه هنری آوا نمای طنین توسط نابینای هنرمند آقای جواد نوعی ، اجرا شده استآقای جواد نوعی یکی از بهترین اهنگسازان و تنظیم کننده های شهر اردبیل هستندبرای دانلود موزیک کامل صوتی این اثر به لینک زیر مراجعه نماییدhttps://ali2.ir/category/javadnoei/ جواد نوعی,موزیک آذری روز پدر,مویک آتا آذری,اهنگ روز پدر,آوانمای طنین این موزیک آذری به مناسبت روز پدر به درخواست موسسه هنری آوا نمای طنین توسط نابینای هنرمند آقای جواد نوعی ، اجرا شده استآقای جواد نوعی یکی از بهترین اهنگسازان و تنظیم کننده های شهر اردبیل هستندبرای دانلود موزیک کامل صوتی این اثر به لینک زیر مراجعه نماییدhttps://ali2.ir/category/javadnoei/

دیدگاه خود را بگذارید