سامی یوسف-اجرای ترانه آذری آیریلیق(جدایی)

سامی یوسف-اجرای ترانه آذری آیریلیق(جدایی)

سامی یوسف-اجرای ترانه آذری آیریلیق(جدایی)

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آیریلیق یکی از ترانه های فولکلور و عامیانه آذربایجان به شمار می آید. رجب ابراهیمی (فرهاد) شاعر اردبیلی آن را در ۱۳۳۵ خورشیدی سرود و استاد علی سلیمی آهنگ سازی آنها را انجام داد و خانم وارتوش (همسر استاد سلیمی) از رادیو تبریز ان را اجرا کرد.مدرن فا: دوستدار و حامی دکتر سامی یوسف. ModernFA.Com Spiritique.ir سامی یوسف,اجرای ترانه آذری آیری,مدرن فا: دوستدار و حا آیریلیق یکی از ترانه های فولکلور و عامیانه آذربایجان به شمار می آید. رجب ابراهیمی (فرهاد) شاعر اردبیلی آن را در ۱۳۳۵ خورشیدی سرود و استاد علی سلیمی آهنگ سازی آنها را انجام داد و خانم وارتوش (همسر استاد سلیمی) از رادیو تبریز ان را اجرا کرد.مدرن فا: دوستدار و حامی دکتر سامی یوسف. ModernFA.Com Spiritique.ir

دیدگاه خود را بگذارید