ترانه آذری آیریلیق با صدای رشید بهبود اف

ترانه آذری آیریلیق با صدای رشید بهبود اف

ترانه آذری آیریلیق با صدای رشید بهبود اف

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آیریلیق یکی از ترانه های فولکلور و عامیانه آذربایجان به شمار می آید رجب ابراهیمی (فرهاد) شاعر اردبیلی آن را در ۱۳۳۵ خورشیدی سرود و استاد علی سلیمی آهنگ سازی آنها را انجام داد و خانم وارتوش(همسر استاد سلیمی) از رادیو تبریز آن را برای اولین بار اجرا کرد. و با اجرای رشید بهبود اف معروف شد. ترانه آذری آیریلیق,ترانه آذری آیریلیق با ص,ترانه ترکی آیریلیق,دانلود کلیپ آیریلیق با ,دانلود آهنگ آیریلیق رشی,ترانه آذری آیریلیق با صدای بهبود اف,دانلود کلیپ آیریلیق با صدای رشید بهبود اف,دانلود آهنگ آیریلیق رشید بهبود اف آیریلیق یکی از ترانه های فولکلور و عامیانه آذربایجان به شمار می آید رجب ابراهیمی (فرهاد) شاعر اردبیلی آن را در ۱۳۳۵ خورشیدی سرود و استاد علی سلیمی آهنگ سازی آنها را انجام داد و خانم وارتوش(همسر استاد سلیمی) از رادیو تبریز آن را برای اولین بار اجرا کرد. و با اجرای رشید بهبود اف معروف شد.

دیدگاه خود را بگذارید