موزیک ویدئو میکس ترکی زیبا خواننده ای آذربایجانی دیدن این کلیپ را به تمام آذری زبانان توصیه میکنم

موزیک ویدئو میکس ترکی زیبا خواننده ای آذربایجانی دیدن این کلیپ را به تمام آذری زبانان توصیه میکنم

موزیک ویدئو میکس ترکی زیبا خواننده ای آذربایجانی دیدن این کلیپ را به تمام آذری زبانان توصیه میکنم

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ گیرم که این درخت تناور در قله ی بلوغ آبستن از نسیم گناهی ست اما ای ابر سوگوار سیه پوش این شاخه ی شکوفه چه کرده ست کاین سان کبود مانده و خاموش ؟ گیرم خدا نخواست که این شخ بیند ز ابر و باد نوازش اما این شاخه ی شکوفه که افسرد از سردی بهار با گونه ی کبود آیا چه کرده بود ؟ موزیک آذری کردی خارجی عربی , ویدئو آذری کردی کلیپ , میکس تصاویر , گیرم که این درخت تناور در قله ی بلوغ آبستن از نسیم گناهی ست اما ای ابر سوگوار سیه پوش این شاخه ی شکوفه چه کرده ست کاین سان کبود مانده و خاموش ؟ گیرم خدا نخواست که این شخ بیند ز ابر و باد نوازش اما این شاخه ی شکوفه که افسرد از سردی بهار با گونه ی کبود آیا چه کرده بود ؟

دیدگاه خود را بگذارید