علی تکتا ( دل ساده ی من ) Ali Takta – Dele Sadeye Man

علی تکتا ( دل ساده ی من ) Ali Takta – Dele Sadeye Man

علی تکتا ( دل ساده ی من ) Ali Takta – Dele Sadeye Man

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ متن آهنگ دل ساده ی من حیف دلی که ساده به پاش فنا شد افتاد زیر پاشو شکست براش فدا شد دلش خوشه که یک روز پیشت میشینه ندید که چه حالی بودی بزار نبینه هنوز تنهای دل ساده من دل ساده من دل ساده من نگو دردتو جای دل ساده من دل ساده من دل ساده من خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خدا میدونه عشقم با من چه ها کرد شکستو با خیانت به من جفا کرد بمیرمو بنازم منو اون وفا رو خوش بود با اون که یه بار نخورد نارو هنوز تنهای دل ساده من دل ساده من دل ساده من نگو دردتو جای دل ساده من دل ساده من دل ساده من خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم آهنگ های ایرانی موزیک عاشقانه و زیبا Music,علی تکتا,موزیک عاشقانه,فارسی,Farsça müzikler متن آهنگ دل ساده ی من حیف دلی که ساده به پاش فنا شد افتاد زیر پاشو شکست براش فدا شد دلش خوشه که یک روز پیشت میشینه ندید که چه حالی بودی بزار نبینه هنوز تنهای دل ساده من دل ساده من دل ساده من نگو دردتو جای دل ساده من دل ساده من دل ساده من خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خدا میدونه عشقم با من چه ها کرد شکستو با خیانت به من جفا کرد بمیرمو بنازم منو اون وفا رو خوش بود با اون که یه بار نخورد نارو هنوز تنهای دل ساده من دل ساده من دل ساده من نگو دردتو جای دل ساده من دل ساده من دل ساده من خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم خیلی روزهاست تنها شدم از دل تو جدا شدم من نمی خوام تنها بمونم قلب تو از دلم جدا خسته شدم خدا خدا من نمی خوام تنها بمونم آهنگ های ایرانی موزیک عاشقانه و زیبا

دیدگاه خود را بگذارید