گورانی ماموستا آوات بوکانی

گورانی ماموستا آوات بوکانی

گورانی ماموستا آوات بوکانی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ پەیجی رەسمی مامۆستا ئاوات بوکانی،تکایە هاوکاریمان بکەن و گۆرانی خۆشەکانی مامۆستا لەرە ببینن. بوکان,آوات بوکانی,ئاوات بوکانی,بوکانی,گورانی کوردی پەیجی رەسمی مامۆستا ئاوات بوکانی،تکایە هاوکاریمان بکەن و گۆرانی خۆشەکانی مامۆستا لەرە ببینن.

دیدگاه خود را بگذارید