درسته که نفس‌ میکشم ولی ازروزی که رفتی مردم

درسته که نفس‌ میکشم ولی ازروزی که رفتی مردم

درسته که نفس‌ میکشم ولی ازروزی که رفتی مردم

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ درسته که نفس‌ میکشم ولی ازروزی که رفتی مردم غمگین ,زیبا,فیلم درسته که نفس‌ میکشم ولی ازروزی که رفتی مردم

دیدگاه خود را بگذارید