اجرای سنتورشکار آهو ،توسط استاد فخر

اجرای سنتورشکار آهو ،توسط استاد فخر

اجرای سنتورشکار آهو ،توسط استاد فخر

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ اجرای سنتور استاد فخر سنتور,تکنوازی سنتور,نوازندگی سنتور اجرای سنتور استاد فخر

دیدگاه خود را بگذارید