به لیسا کیوت هیت ندیدی

به لیسا کیوت هیت ندیدی

به لیسا کیوت هیت ندیدی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ هتر = عقب‌مانده ذهنی اخه چرا هیت میدین میگه بلک پینک چی کار کرده که بهشون هیت میدید شما هیترا شانس اوردید که من جایی توی اپارات ندیدمتون وگرنه من میموندمو خودتونو هک شدن کپی ممنوع ساخت خودمه کپی = سوژه و هک فالو = فالو انفالو = انفالو لایک = لایک بازنشر = بازنشر بلک,لیسا,لیسا بلک پینک هتر = عقب‌مانده ذهنی اخه چرا هیت میدین میگه بلک پینک چی کار کرده که بهشون هیت میدید شما هیترا شانس اوردید که من جایی توی اپارات ندیدمتون وگرنه من میموندمو خودتونو هک شدن کپی ممنوع ساخت خودمه کپی = سوژه و هک فالو = فالو انفالو = انفالو لایک = لایک بازنشر = بازنشر

دیدگاه خود را بگذارید