نوایی از عبدالله سروراحمدی

نوایی از عبدالله سروراحمدی

نوایی از عبدالله سروراحمدی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ سیمرغ موسیقی شرق خراسان در دایره المعارف هنر نوژاhttps://nujaa.com/طراح اعداد هزاره گی: جعفر رضایی نوژا,دوتار,تربت جام,عبدالله سروراحمدی,موسیقی مقامی سیمرغ موسیقی شرق خراسان در دایره المعارف هنر نوژاhttps://nujaa.com/طراح اعداد هزاره گی: جعفر رضایی

دیدگاه خود را بگذارید