غزل احمد از غلامعلی پورعطایی

غزل احمد از غلامعلی پورعطایی

غزل احمد از غلامعلی پورعطایی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ سیمرغ موسیقی شرق خراسان در دایره المعارف هنر نوژاhttps://nujaa.com/طراح اعداد هزاره گی: جعفر رضایی غلامعلی پورعطایی,دوتار,موسیقی مقامی,تربت جام,نوژا سیمرغ موسیقی شرق خراسان در دایره المعارف هنر نوژاhttps://nujaa.com/طراح اعداد هزاره گی: جعفر رضایی

دیدگاه خود را بگذارید