استاد محمدرضا شجریان – تصنیف گریه را به مستی

استاد محمدرضا شجریان – تصنیف گریه را به مستی

استاد محمدرضا شجریان – تصنیف گریه را به مستی

یم، ۳ نتیجه را از این صفحه برداشتیم. اگر بخواهید می‌توانید در LumenDatabase.org شکایت مربوط به «قانون حق نسخه‌برداری هزاره دیجیتال» را که باعث برداشته شدن این مورد(ها) شده‌اند مطالعه کنید. گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم. آستین چو از دیده برگرفتم، سیل خون به دامان روانه کردم. ناله دروغین اثر ندارد، مرده بهتر زان کاو هنر ندارد. شام ما چو … … مرضیه در برنامه گلهای رنگارنگ ۱۷۵، عبدالوهاب شهیدی در برنامهگلهای رنگارنگ ۲۶۶، محمدرضا شجریان (در دو نسخه دشتی و سه‌گاه) و حمیرا این تصنیف را اجرا کرده‌اند. این تصنیف بسیار زیبا را با صدای دو استاد بزرگ موسیقی ایرانی برای علاقمندان به موسیقی آماده کرده ایم. ابتدا با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی که در برنامه گلها …

دیدگاه خود را بگذارید