دکلمه غمگین _چ فرقی میکند دیر یا زودش وقتی نباشی

دکلمه غمگین _چ فرقی میکند دیر یا زودش وقتی نباشی

دکلمه غمگین _چ فرقی میکند دیر یا زودش وقتی نباشی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ امان از داستان عشق و فرجام غم آلودش نمی دانستم این آتش به چشمم می رود دودش . تو را با دیگری می بینم و با گریه می پرسم از این دیگرنوازی ها خدایا چیست مقصودش؟ . چه دنیایی که وقتی در دل من خانه می کردی نمی گفتی که بی رحمانه خواهی ساخت نابودش… . درختی از درون پوسیده ام کی روز ویرانی ست؟ چه فرقی می کند وقتی نباشی دیر یا زودش؟ . جوانی دادم و حسرت خریدم، ای دل غافل! ضرر در عاشقی کم دیده بودم؟ این هم از سودش… سایت دانلود کلیپ آهنگ و موزیک ویدیو ایرانی Download Video And Clip Music امان از داستان عشق و فرجام غم آلودش نمی دانستم این آتش به چشمم می رود دودش . تو را با دیگری می بینم و با گریه می پرسم از این دیگرنوازی ها خدایا چیست مقصودش؟ . چه دنیایی که وقتی در دل من خانه می کردی نمی گفتی که بی رحمانه خواهی ساخت نابودش… . درختی از درون پوسیده ام کی روز ویرانی ست؟ چه فرقی می کند وقتی نباشی دیر یا زودش؟ . جوانی دادم و حسرت خریدم، ای دل غافل! ضرر در عاشقی کم دیده بودم؟ این هم از سودش…

دیدگاه خود را بگذارید