آهنگ یلدا با صدای محمد معتمدی

آهنگ یلدا با صدای محمد معتمدی

آهنگ یلدا با صدای محمد معتمدی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ ثانیه هاگاهیسرنوشت جدیدی را رقم زده اند …به یلدا فکر می کنمو شصت ثانیه وقت اضافیشاید در یکی از ثانیه هایشدرب را بکوبندو توبرگشته باشی …_______________________________________امشب چند دقیقهبیشتر از همیشه نیستییلدا یعنی همین …خیلیا مون شب یلدا جای خالی یه نفرو حس میکنیم که هیچ وقت جای خالیش پر نمیشهیکی پدرشو از دست دادهیکی مادرشو از دست دادهیکی‌ از عزیزاش دورهیکی شکست عشقی خوردهبیاین برای آرامش دلها‌شون دعا کنیمآهنگ :یلدا – محمد معتمدی سایت دانلود کلیپ آهنگ و موزیک ویدیو ایرانی Download Video And Clip Music ثانیه هاگاهیسرنوشت جدیدی را رقم زده اند …به یلدا فکر می کنمو شصت ثانیه وقت اضافیشاید در یکی از ثانیه هایشدرب را بکوبندو توبرگشته باشی …_______________________________________امشب چند دقیقهبیشتر از همیشه نیستییلدا یعنی همین …خیلیا مون شب یلدا جای خالی یه نفرو حس میکنیم که هیچ وقت جای خالیش پر نمیشهیکی پدرشو از دست دادهیکی مادرشو از دست دادهیکی‌ از عزیزاش دورهیکی شکست عشقی خوردهبیاین برای آرامش دلها‌شون دعا کنیمآهنگ :یلدا – محمد معتمدی

دیدگاه خود را بگذارید